yandex
 Tasarımı Kaydet  Kapat
Tehlikesiz Atık Ayırma toplama Listesi
YEŞİLTAYLAR  METAL GERİ KAZANIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. ATIK LİSTESİ
 
ATIK KODU ATIK KODU TANIMI
02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar
02 01 10 Atık metal
10 05 Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 05 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
12 01 Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar
12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
12 01 13 Kaynak atıkları
12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
16 01 Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar
16 01 06 Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
16 01 17 Demir metaller
16 01 18 Demir olmayan metaller
16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
17 04 Metaller (Alaşımları Dahil)
17 04 01 Bakır, bronz, pirinç
17 04 02 Alüminyum
17 04 03 Kurşun
17 04 04 Çinko
17 04 05 Demir ve çelik
17 04 06 Kalay
17 04 07 Karışık metaller
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar
19 10 Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar
19 10 01 Demir ve çelik atıkları
19 10 02 Demir olmayan atıklar
19 12 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar
19 12 02 Demir metali
19 12 03 Demir dışı metal
20 01 Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)
20 01 39 Plastikler
20 01 40 Metaller